საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია

 

ბატონი რევაზი მთელ თავის ცხოვრებას უძღვნის ეკონომიკის გაჯანსაღების საქმეს. არის მრავალრიცხოვანი მონოგრაფიისა და სხვადასხვა მეცნიერული შრომის ავტორი, მ.შ. კონკურენციის კანონზომიერებისა და ეკონომიკური სტრუქტურის საკითხებზე. განავითარა ევროკავშირის ექსპერტთა ფორმულირება ეკონომიკური სტრუქტურის ეფექტიანობის საკითხებზე. სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გახდა ნიუ-იორკის პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პირველი წევრი პოსტსაბჭოთა სივრციდან. არჩეულია საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად. ახლახან, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ ფონდში "ივერიელი" გამოაქვეყნა მონოგრაფია "კონკურენციის რაციონალური ძალის დაცვისათვის - მითიდან კანონზომიერების აღმოჩენამდე"

 

როზეტა ასათიანი

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

პროფესორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

”საით მიდის საქართველო?” პასუხი საზოგადოებისთვის მიმინდია

პრობლემის აქტუალურობამ განაპირობა დიდი დაინტერესება საზოგა-დოებაში, პრობლემისა, რომელმაც საშუალება მომცა წარმოდგენილი წიგ-ნისთვის, საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კონცეპტუა-ლური ანალიზის საფუძველზე, ასეთი შეკითხვით, რომელიც სათაურშიც კი აისახა _ `საით მიდის საქართველო?~ მიმემართა მკითხველისათვის, საზოგადოებისათვის, რომლისგანაც, როგორც ავტორი, ველოდები ლოგიკურ პასუხს. ამისთვის კი აუცილებელია, საქართველოსთვის ამ ძნელბედობის ჟამს, ვიმსჯელოთ მოჭარბებულ მწვავე სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებზე, რომლებიც წარმოიშვა დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და გრძელდება დღესაც.

ა/წ 30 მაისს, 16:00 საათზე საქართველოს ეკონომიკის მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი აწყობენ ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფ. როზეტა ასათიანის მონოგრაფიის _ `საით მისი საქართველო? სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კონცეპტუალური ანალიზი~ _ პრეზენტაცია-განხილვას.

მოგესალმებით,  ინტერნეტ სივრცეში ჩაეშვა „საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის“ ოფიციალური ვებ-გვერდი www.sema.ge სადაც გაეცნობით სიახლეებს აღნიშნული ორგანიზაციის შესახებ. საიტზე შეგიძლიათ დაწვრილებით გაეცნოთ ინფორმაციას ჩვენი წევრების შესახებ და ასევე საშუალება გეძლევათ მოიძიოთ მათი ნაშრომები, პუბლიკაციები.  რაიმე კითხვის ან შენიშვნის შემთხვევაში მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.